ZoekenLand-Huis B.V.
Kanaaldijk 12
4245 TX Leerbroek

Tel: 0183-353699

Privacy verklaring

Onteigening

Het gebeurt regelmatig dat de overheid plannen maakt voor projecten die goed zijn voor het algemeen belang, maar die misschien minder gunstig uitpakken voor u. Voor de aanleg van fietspaden, wegen, bedrijfsterreinen, recreatiegebieden, voor dijkverbetering en –verzwaring of voor woningbouw is grond nodig. Wat gebeurt er als die grond juist van u is? De overheid, bijvoorbeeld de provincie of de gemeente, probeert eerst in overleg met u de grond aan te kopen. Lukt het niet om samen tot een overeenstemming te komen, dan zal de overheid een onteigeningsprocedure starten.

De Onteigeningswet biedt de overheid de mogelijkheid om in dergelijke situaties in het bezit te komen van uw onroerend goed. In deze wet is vastgelegd dat de overheid kan onteigenen, maar daar staat tegenover dat u wel een volledige schadeloosstelling moet krijgen. Uw inkomens- en vermogenspositie moeten voor en na de onteigening hetzelfde zijn. Voor geleden emotionele schade is helaas geen regeling opgenomen.
Het zal duidelijk zijn dat het regelen van een onteigening veel kennis vereist. Elke zaak is uniek en vergt maatwerk. Land-Huis is hierin gespecialiseerd. Wij beschikken over de noodzakelijke kennis om u in dit ingewikkelde traject optimaal te kunnen adviseren.

Wat kunt u van ons verwachten?