ZoekenLand-Huis B.V.
Kanaaldijk 12
4245 TX Leerbroek

Tel: 0183-353699

Privacy verklaring

Taxaties

U bent misschien in de situatie dat het voor u belangrijk is om een antwoord te krijgen op die vraag. U wilt bijvoorbeeld uw woning verkopen of een ander huis aankopen, of u wilt uw financiering wijzigen met uw huis als onderpand. Als u de waarde van uw woning moet opgeven aan een geldverstrekker, de inspecteur van de belastingsdienst of een toekomstige koper, dan moet de woning worden getaxeerd.

Niet alleen van woningen, ook van bedrijfspanden, agrarische grond of agrarische objecten is het soms nodig de objectieve waarde te weten. Dat moet zowel onafhankelijk als deskundig gebeuren. Het is echt werk voor specialisten. In Nederland mag uitsluitend een onafhankelijk en gecertificeerd register taxateur de waarde van onroerend goed vaststellen. Land-Huis heeft hiervoor zowel de deskundigheid als de kwalificaties in huis. Frans de Leeuw is ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) in de kamers Wonen – Bedrijfsmatig Vastgoed – Landelijk en Agrarisch Vastgoed onder registratienummer RT 312667832. Hij voert de taxaties zelf uit.

Doel
U bent in het proces van waardebepaling van het grootste belang, omdat u degene bent die aangeeft voor welk doel de taxatie moet worden uitgevoerd. Taxaties worden verricht in het kader van bijvoorbeeld verkoop, aankoop, huur, verhuur, jaarrekening, fusiebespreking, belastingaangifte, verzekering, en onteigening. Als het doel duidelijk is, gaan wij aan de slag.

Taxatierapport
Al onze bevindingen leggen we schriftelijk vast in het taxatierapport. Dit rapport is exclusief bestemd voor u als opdrachtgever. Het geeft u de mogelijkheid om op basis van onze zorgvuldig uitgevoerde taxaties een goed gefundeerde beslissing te nemen.


Ons kantoor is aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut: